Hur mycket får man låna?

När du vill låna pengar är antagligen det första du frågar dig själv hur mycket du kommer att få låna. Hur mycket man får låna beror i grund och botten på hur mycket utrymme man har i sin ekonomi att faktiskt amortera på lånet. Vad du alltså borde fråga dig är hur mycket du har råd att låna. Banken kommer att titta på hur din ekonomi ser ut idag och hur den förväntas se ut framöver. Både din inkomst och din anställningsform tas då med i beräkningen. Om du har en osäker anställning är det svårare för banken att fastslå att din betalningsförmåga kommer att vara god under hela perioden då du betalar tillbaka lånet, varför lånebeloppet då inte alltid kan bli lika högt som om du har en fast anställning, en tillsvidareanställning.

Det är alltså din betalningsförmåga som är den viktigaste faktorn när banken bedömer hur mycket du har råd att låna. Andra saker spelar också stor roll, exempelvis din kredithistoria, om du har andra skulder, lån eller krediter och om du har några betalningsanmärkningar. Detta påverkar både hur banken bedömer din betalningsförmåga och hur stor risk banken anser det vara att låna ut pengar till dig. Har du tidigare haft svårt att betala dina lån och krediter är det troligt att banken bedömer att du kan ha svårt att betala även i framtiden, då du förmodligen ska betala tillbaka på lånet under ett antal år. I dessa fall är det alltid bra att ta personlig kontakt med banken för att tillsammans gå igenom din ekonomi och hur du har planerat återbetalningen av lånet.

Hur mycket just du får låna beror alltså dels på vad det är du ska låna till, men framför allt hur just din ekonomiska situation ser ut och vilka möjligheter du har att betala tillbaka lånet i framtiden. Gör därför gärna en egen budget där du räknar med amorteringar och räntekostnader, inklusive alla avgifter som tillkommer i samband med lånet. Räkna också för att kontrollera så att du har råd med en eventuell räntehöjning om du tänker låna pengar med rörlig ränta. Även om den genomsnittliga räntekostnaden under lånets löptid oftast är lägre om du har rörlig ränta kan alltid räntan stiga periodvis. Det är då viktigt att du från början räknat med detta så att du vet att du har råd att betala tillbaka lånet även om räntan blir högre med tiden.