Vad ska jag tänka på när jag räknar på lån?

Så vad ska man tänka på när man försöker räkna ut hur mycket ett lån faktiskt kostar? Det finns många saker man ska ta med i beräkningarna, inte bara den ränta banken uppger. Du måste också räkna med alla andra avgifter banken eller långivaren tar ut för lånet. Det finns olika typer av sådana avgifter, vissa är engångsavgifter som tas ut när lånet läggs upp, så kallade startavgifter eller uppläggningsavgifter. Andra avgifter debiteras varje månad under hela lånets löptid. Det kan vara till exempel kostnader för fakturabetalning eller administration av lånet. Hur mycket detta kommer att ha kostat dig när lånet är betalt beror förstås också på den löptid du har valt för lånet, det vill säga hur lång tid du kommer att betala tillbaka på det.

Räkna samman den ränta du blivit erbjuden med de andra avgifterna utslagna på årsbasis för att få fram lånets effektiva ränta. På så sätt kan du jämföra bankernas olika lån med varandra. Alla som erbjuder lån måste kunna informera dig om den effektiva räntan, men det är alltid bra att själv försäkra sig om att man räknat med alla kostnader för lånet.

Tänk också på att om du ansöker om ett lån med rörlig ränta, så behöver du också räkna med eventuella räntehöjningar. Ett lån utan säkerhet har ofta en rörlig ränta, vilket betyder att den under hela löptiden kan stiga eller sjunka i takt med styrräntan. Det är därför viktigt att du har marginaler att ha råd att betala på lånet även under perioder då räntan stiger.

Hur du amortera på lånet avgör också hur hög din månadskostnad blir. Lån kan läggas upp antingen som annuitetslån eller med så kallad rak amortering. Vid annuitetslån är beloppet du betalar tillbaka varje månad konstant. Det betyder att du i början betalar mer i ränta och mindre på själva lånet, medan räntedelen av månadsbetalningen sjunker i takt med att skulden minskar. En rak amortering innebär att du betalar samma belopp i amortering varje månad, medan räntedelen av månadsbetalningen minskar i takt med skulden. Det gör att du vid rak amortering betalar mindre och mindre varje månad i takt med att lånet minskar. För et annuitetslån, som är den vanligaste formen av lån, betalar du lite mer i total räntekostnad. Gäller det ett mindre lån är det ganska liten skillnad mot rak amortering, och det kan vara smidigt att veta hur mycket du ska betala varje månad.